ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

บันทึกประวัติศาสตร์ ๑๐ ราชันแห่งจักรีวงศ์
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : พินิจ จันทร และคณะ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  :  เพชรพินิจ  ราคาปก  :  295  บาท  พระบรมวงศานุวงศ์ไทยในปัจจุบันสืบเชื้อสายมาจากสมเด็จพระมหิตลา-ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ต้นราชสกุลมหิดล กับสมเด็จพระ-ศรีนครินทราบรมราชชนนี (สังวาลย์ ตะละภัฏ) โดยสมเด็จพระบรมราชชนกนั้นเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) กับสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร (ร.๘) สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลย-เดช (ร.๙) จึงได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ในวันเดียวกัน และภายหลังได้อภิเษกสมรส กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร พระธิดาในพระ-วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ กับหม่อมหลวงบัวกิติยากร (สนิทวงศ์) มีพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวคือ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ องค์ปัจจุบันบันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ ที่สำนักพิมพ์ได้รวบรวมเอาไว้เพื่อเป็นอีกบริบทหนึ่งของประวัติศาสตร์ ๑๐ แผ่นดินแห่งจักรีวงศ์ยุครัตนโกสินทร์  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com