ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ย้อนประวัติศาสตร์ ๔๑๗ ปี อยุธยา ๓๓ ราชัน ผู้ครองนคร
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : พินิจ จันทร และคณะ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  :  เพชรพินิจ  ราคาปก  :  275  บาท  อาณาจักรอยุธยาเคยยิ่งใหญ่ ซึ่งได้ขยายอาณาเขตออกไปถึงรัฐฉานของพม่า อาณาจักรล้านนา มณฑลยูนนาน อาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรขอมและคาบสมุทรมลายู โดยมีกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางอำนาจหรือราชธานีและมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านการค้า การทูตกับหลายชาติ รวมทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรมและวรรณคดีกล่าวกันว่าตลอดระยะเวลา ๔๑๗ ปี กรุงศรีอยุธยา ได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายหลายด้าน เกิดการแย่งชิงราชสมบัติกันจนถึงขั้นต้องเปลี่ยนราชวงศ์กษัตริย์ โดยมีกษัตริย์ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาปกครองหลายพระองค์ในจำนวนนี้มีกษัตริย์ที่ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรม และวรรณคดีไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้หลายยุคสมัย แต่ท้ายที่สุดอาณาจักรอยุธยาต้องล่มสลายลงอันเนื่องมาจากการเสียกรุงครั้งที่ ๒ แก่พม่าในรัชสมัยพระเจ้าเอกทัศสำหรับหนังสือเล่มนี้ คณะผู้จัดทำหวังว่าจะเป็นอีกองค์ความรู้หนึ่งที่จะช่วยทำให้ผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ได้ศึกษากันสืบต่อไป  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com