ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ล้วงลึกศัพท์อังกฤษปราบเซียนวิเคราะห์โจทย์หาคำเหมือน(Synonyms) 100 ข้อ เล่มที่ 1
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : คลังความรู้ครูภาษาอังกฤษ
ผู้แต่ง : ดร.สาธิต สมใจ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษปราบเซียนที่เหมาะสมสำหรับการจำคำศัพท์ไปเพื่อไปทำข้อสอบเพื่อการอ่าน และการเขียน เป็นคำศัพท์ทางวิชาการที่ค่อนข้างยาก เพราะจะต้องนำไปใช้ ในการสอบแบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) ต่างๆ เช่น  SAT, TOEIC, TOEFL, IELTS, CU - TEP และ TU – GET และคำศัพท์ในหนังสือเล่มนี้ได้คัดเลือกคำศัพท์ที่อยู่ในแวดวงวิชาการหรือ Academic Words lists ที่ได้รับการพัฒนาโดย Averil Coxhead ที่ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ โดยได้ทำการรวบรวมคำศัพท์ที่เจอบ่อยๆในหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือต่างๆ ดังนั้นคำศัพท์เหล่านี้จึงมีความเฉพาะเจาะจงสำหรับบริบททางวิชาการ และเหมาะสำหรับการเตรียมตัวสอบในทุกสนาม การสอบภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะเป็น  - นักเรียนที่เตรียมตัวสอบสำหรับ การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ - นักเรียนเรียนนักศึกษาที่เตรียมตัวเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือไปเรียนต่างๆประเทศ - บุคคลที่ เตรียมตัวสอบ เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก - บุคคลที่ เตรียมตัวสอบ ภาค ก ของ ก.พ. เพื่อบรรจุเข้าเป็นราชการ  - บุคคลที่เตรียมตัวสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS, CU - TEP และ TU – GET