ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

บริหารเวลาเป็นรวยก่อน
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : แทน รัฐพล มิ่งมูลเมือง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ชีวิตที่มีดุลยภาพเราทุกคนล้วนอยากได้ชีวิตแบบนี้ในอุดมคติแต่จะมีสักกี่คนที่สามารถหลุดพ้นจากการแข่งข้นกันทำงานในยุคสมัยนี้ได้ทุกอย่างรวดเร็ว ทุกอย่างแพงขึ้นใน 1 สัปตาห์ ลองทบทวนดูเล่นๆ ว่าคุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้ชีวิตช้าวอยู่กับครอบครัวโดยไม่คิดเรื่องงานบ้างหรือเปล่า เรื่องเหล่านี้เราทำบ่อยจนเกิดความเดยชินไม่นานก็จะติดเป็นนิสัย เราอาจไม่เห็นตัวเอง แต่คนรอบข้างและผู้ที่ทำงานด้วยจะเห็นเรา สิ่งเหล่านี้เกิดจากการบริหารและจัดการเวลาอย่างไม่ถูกต้อง การใช้เวลาให้คุ้มค่าไม่ได้หมายความว่าทุกนาทีต้องทำเงิน ทุกนาทีต้องมีประโยชน์ในด้านวัตถุ เพราะคนส่วนใหญ่ในสังคมใช้เวลาทำเงินได้แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จในด้านชีวิตส่วนตัวไม่มีเวลาในการพักผ่อน ไม่มีเวลาให้คนรอบข้าง ซึ่งนี่ไม่ได้เรียกว่าชีวิตที่มีดุลยภาพ